Ile razy zdarzyło się nam o czymś zapomnieć, nawet jeśli odpowiednio wcześniej przygotowaliśmy sobie notkę?

450782243933854844.jpg

Te często przepadają w otoczeniu biurowym czy naszym domu. Świetnym zatem rozwiązaniem będzie wprowadzenie podświetlanych spinek, którymi przypniemy do tarczy kartkę z niezbędnymi informacjami. Wystarczy przy tym jeden krótki obrót, by całość zaświeciła lekkim blaskiem, dając temu doskonałą widoczność na dłuższą chwilę.